• Engelska
 • Finska
 • Franska
 • Tyska
 • Svenska
 • Nederländska
 • Förenklad kinesiska

Portugals golden residence-program

“Medborgarskap genom fastighetsinvestering”

Det portugisiska Golden Residence-programmet är en fastighetsinvesteringsväg till att få uppehållstillstånd och medborgarskap i Portugal och därmed i EU. Detta lanserades av den portugisiska regeringen år 2012 för att uppmuntra till investeringar i Portugal och har sedan dess genererat många miljarder euro i fastighetsinvesteringar och ansökningar varje år.

Erhåll ett europeiskt pass

Detta attraktiva program ger möjligheten att ansöka om permanent uppehållstillstånd efter fem år och medborgarskap efter sex år utan att behöva bo i Portugal. Sökanden och dennes familj behöver endast besöka Portugal vartannat år för att förnya sitt Golden Visa. I Portugal kan medborgarskap beviljas utan att sökanden har bott i landet. Medborgarskap i Portugal och ett andra pass ger rätt att leva, arbeta och studera var som helst inom Europeiska unionen. Det portugisiska hemvistkortet, beviljat genom Golden Visa-programmet, gör att innehavaren kan resa över hela Schengen-zonen.

För dig och din familj

Fastighetsinvesterare kommer från olika stadier i livet och attraheras till programmets utmärkta flexibilitet och unika fördelar. En investering på 500 000 euro på Madeira gör att du och din familj, inklusive barn, kommer att erhålla uppehållstillstånd. Golden Visa kan förnyas vartannat år förutsatt att sökanden tillbringar minst två veckor på Madeira vartannat år.

Nyckelfakta

 • Investering om 500 000 €
 • Uppehållstillstånd för familjen
 • Komplett flexibilitet betyder att det inte är något krav på permanentboende
 • Uppehållstillstånd från 5 år
 • Medborgarskap från 6 år
 • EU Schengen resevisum

Portugals Golden Residence-program erbjuder total flexibilitet.

När medborgarskap väl erhållits kan medborgaren förfoga över den ursprungliga investeringen.

DEN KOMPLETTA KÖP- OCH FASTIGHETSGUIDEN FÖR MADEIRA
’23 SIDOR ESSENTIELL INFORMATION’

- Ladda Ner -